Over TPI

TPI Nederland is een bureau voor

 Organisatie- & Managementadvies, 

Training & Coaching en Interim Management. 

TPI Nederland staat voor Total Performance Improvement. 

En dat is precies waar het om gaat. 

TPI Nederland is een adviesbureau met ervaren managers die hun sporen op managementgebied hebben verdiend.Zij helpen u projectmatig of als interim manager met het bereiken van de gewenste groei ofverandering. Onze Performance Consultants richten zich in hun advieswerk op de managementbouwstenen: Strategie, structuur, cultuur, mensen, middelen en resultaten. Zowel strategisch, tactisch als operationeel.

Veranderen en groeien

Zakelijk en maatschappelijk zijn grote veranderingen aan de orde van de dag. Bijvoorbeeld het groeiende belang van Social Media, het nieuwe werken, het politieke landschap, de vergrijzing, de mentaliteit van de nieuwe generatie werkenden, competentiemanagement, empowerment, individualisme, drang naar zelfsturendheid. Dit mondt uit in het nieuwe denken binnen veel organisaties. En dat betekent vooral dat er een continu proces plaatsvindt van verandering en bijstelling. 

TPI Nederland herkent en erkent deze nieuwe orde. Wij richten ons op het realiseren van die nodige veranderingen bij bedrijven, organisaties en instellingen waar het oude denken plaats maakt voor het nieuwe denken. Niet door academische en theoretische verhandelingen maar vooral door een pragmatische aanpak. Door goed te observeren, adequaat te adviseren en de veranderingen vorm te geven samen met onze opdrachtgevers en hun medewerkers. Wij realiseren ons als geen ander dat de menselijke maat het succes bepaald.

Tijdens het intakegesprek bepalen wij gezamenlijk de exacte probleemstelling. U ontvangt van ons een briefing om de uitgangspunten te borgen. Na uw goedkeuring werken wij dit uit in een aanbeveling waarin de doelstellingen zijn benoemd en uitgewerkt in controleerbare taken, een termijnvoorstel en een kostenbegroting. Na een akkoord op deze drie onderdelen starten wij met de opdracht, bouwen evaluatiemomenten in en rapporteren maandelijks over de voortgang en status van het project aan de opdrachtgever.

Een Performance Consultant wordt aangesteld als projectleider die altijd vanuit TPI Nederland wordt geschaduwd door een collega. Zij sparren over de lopende projecten, geven feedback, delen ervaringen en nieuwe inzichten. Deze methode zorgt voor continu├»teit en het up-to-date houden van kennis en vaardigheden. 

OP WEG NAAR TOTAL PERFORMANCE IMPROVEMENT?

Klik hier
Website laten maken door Modual.