Birkman Methode

De Birkman-methode is een zelfbeoordelingsinstrument dat uw persoonlijkheidsprofiel in kaart brengt. Uw persoonlijke Birkman-rapport geeft u inzicht in uw sterkten en zwakten, behoeften, stressgedrag en professionele belangstelling.

De Birkman-methode is ontstaan uit uitgebreid empirisch onderzoek op de werkplek.
Sinds 1950 hebben meer dan 2.5 miljoen mensen dit assessment gedaan. Het is gedurende al die jaren regelmatig opnieuw gevalideerd en wordt binnen de huidige psychologische theorie beoordeeld als betrouwbaar en consistent.

Veel assessments beschrijven het gesocialiseerde zichtbare gedrag. De Birkman-methode gaat verder dan dat en beschrijft de onderliggende motivatoren en beweegredenen voor het zichtbare gedrag. We noemen deze de "Behoeften" - de verwachtingen die iemand heeft over relaties en de sociale context.

Deze Behoeften zetten aan tot acties en gedragingen.
Wanneer aan de behoeften wordt voldaan dan wordt gedrag in een productieve richting gestuurd. Wanneer deze echter niet worden vervuld zetten zij aan tot negatief en minder productief gedrag (Stress).

De Birkman-methode gaat uit van de intrinsieke waarde van alle verschillende stijlen van gedrag en benadrukt het belang van verschillende perspectieven. De Birkman-rapportage benadert de individuele verschillen op een niet/oordelende wijze. Het is zowel beschrijvend als soms ook voorschrijvend.

De Birkman-rapportage geeft informatie over beroeps- en organisatiefocus, van belang om teams, carrières en functierollen te verhelderen en af te stemmen.

Birkman International, Inc. respecteert uw privacy. Uw gegevens wordt in een veilige databank bewaard en zijn alleen toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen.

De Birkman-rapportage geeft veel informatie om uzelf te begrijpen maar u dient zich wel te realiseren dat de diepte en de gevarieerdheid van de Birkman-gegevens niet allemaal weergegeven kunnen worden in dit overzicht. De meeste mensen hebben baat bij verdere toelichting door en gesprekken met een Birkman Consultant om meer te weten te komen over wat er uit de Birkman-rapportage voor u aan informatie is te halen.

Hoe werkt het?
U krijgt een wachtwoord toegestuurd op uw e-mailadres waarmee u, via Internet, toegang krijgt tot de Birkman-vragenlijst. De resultaten, in de vorm van een uitgebreide rapportage, worden door een Birkman Consultant met u besproken.

Waarvoor is de Birkman-methode te gebruiken?
De Birkman-rapportage geeft informatie over hoe u reageert op andere mensen en op uw werkomgeving. Zo staat er informatie in over uw communicatiestijl in tweegesprekken en in groepen, over de wijze waarop u omgaat met structuur en planning, hoe u kijkt naar autoriteit en persoonlijke vrijheid, hoe u omgaat met uw energie etcetera. De rapportage geeft bovendien informatie over de aanleiding voor disfunctioneel ofwel stressgedrag en vooral ook over de manieren om dit gedrag te voorkomen en beter te hanteren. De Birkman-rapportage verschaft u ook een neutrale taal om binnen teams individuele verschillen te bespreken en zo teams efficiënter te laten samenwerken. Het helpt managers om inzicht te krijgen in wat hun mensen nodig hebben om effectief en met plezier te werken.

De Birkman-rapportage kan ingezet worden:
- Om deelnemers aan trainingen meer zelfinzicht te geven en daardoor hun eigen leerdoelen nauwkeuriger te laten bepalen.
- Om in een team sneller en effectiever de onderlinge verschillen bespreekbaar te maken en inzicht te geven in de sterktes en zwaktes van de teamleden.
- Als uitgangspunt bij individuele coachen.
- In management development programma's.
- Als ondersteuning bij werving en selectie.
- Bij loopbaanontwikkeling.  

OP WEG NAAR TOTAL PERFORMANCE IMPROVEMENT?

Klik hier
Website laten maken door Modual.